NCC løber fra deres ansvar…

Vi flyttede ind i Strandhusene på Havnevigen d. 6. november 2015 og har allerede boet her i et halvt år. Vi er utroligt glade for at være her i Strandhuset, og synes det indeholder alt, hvad vi har brug for. Vi glæder os til der kommer vand i Havnevigen og at alt gruset forsvinder fra gaderne, og det hele bliver mere færdigt. 
På trods af vores begejstring for huset og dets gode kvalitet, har vi haft store udfordringer med processen og bygherre NCC, da vi havde forventet at alle småfejl og mangler ville være udbedret inden for to måneder, som købsaftalen foreskrev at NCC ville bestræbe sig på. Nu er der gået seks måneder, og vi har stadig ikke modtaget en plan for udbedring af det sidste. Vores et-års-gennemgang nærmer sig og vi har stadig ikke fået fred fra håndværkere i vores hjem og trænger så umådeligt til noget ro, så vi kan nyde vores nye hus.

Der er ingen tvivl i verden om, at vi har været igennem en del i forbindelse med køb af NCC Bolig. Én af de ting som NCC udtalte ofte i forbindelse med den forfærdelige overdragelse, var at ” vi løber ikke fra noget”…

Tilfældet er dog anderledes herude nu da NCC Bolig fralægger sig at skulle udbedre de fejl og mangler, som efter godt 170 dage stadig findes i vores bolig. Herunder hyletone når man går i bad (armaturet), konstant 25 grader i boligen fordi gulvvarme ikke fungerer, forkert/mangelfulde stik, emhætte som ikke fungerer, forkerte vaske i vores badeværelser osv osv.
Seneste nyt er en email fra NCC Bolig – VicePresident for salg og kundeservice – Carsten Nielsen, som med rødt afviser ALT.
Disse sager, står beskrevet i vores materialebeskrivelser. Carsten Nielsen, siger at de må godt lave ændringer ifølge vores købsaftale.

Ja, I må gerne lave ændringer, ændringer som vi skal informeres om, og små ændringer er tilladt men disse sager er store og årsager til vi købte boligen. Det virker også mistænkeligt, at alle ændringer er til billigere løsninger.

NCC Bolig løber fra alt og projektsalget er nu gået over i ny fase (farce), hvor der trues med advokater osv.

Tilbud på kompensation for:

 • Manglende plantebed i carport. Der kompenseres ikke.
 • Kompensation for manglende gulvvarme enkelte steder i begge badeværelser som ikke kan udbedres. Der kompenseres ikke.
 • Der er ikke udført 3 x dobbelt LK Fuga stik over køkkenbordplade – vi har kun 2 stk. Der kompenseres ikke.
 • Der er ikke udført ekstra telefonstik i teknikrum Der kompenseres ikke.
 • Kompensationstilbuddet for emhætten på 2500 kr. accepteres ikke, da vi er oplyst at dens nyværdi er ca. 8.000 kr. Vi ønsker en udskiftning i stedet til en selvvalgt model, Mikkel ved hvilken, det er tidligere sendt på mail fra Michael Bernhard. Vi er fortsat indstillet på at kompensere 2.500 kr. ikke mere.
 • Vipp Sæbedispenser til 799 kr. og div. håndsæber til 180 kr., som håndværkerne brugte op/ødelagde med maling under udbedringer i marts måned, vi fik besked på bare at købe en ny og sende kvittering. Vi har endnu ikke modtaget pengene fra jer, men kvitteringen er sendt to gange. Vi kompensere 799 kr. for dispenser ikke for sæbe.
 • Der mangler overløbssikring i facaden mod Vig. Der kompenseres ikke.
 • Der mangler begrønning af facader med wire. Der kompenseres ikke.
 • De lukkede stødtrin skulle være i samme sort som gulvet (punkt 6 i materialebeskrivelsen), vores er hvide. Der kompenseres ikke.
 • Overdragelsen af terrasse mod vig var 5 måneder er ikke gratis, så vi synes I skal komme med et tilbud til os for, hvad I mener er en rimelig kompensation. Der kompenseres ikke.
 • Vi er tre gange blevet lovet af Carsten Nielsen og Mikkel Hannibal af ALLE vores mangler ville være udbedret nu. Vi har taget rigtig mange fridage fra arbejde for at vente forgæves på ellers aftalt udbedring (kan bevises via skriftlige aftaler på mail) – deadline var start marts, så blev det 1. april, som også kiksede og derefter 21. april, hvor vi nu har ventet forgæves i to og en halv time, og kan konstatere at vi heller ikke når i hus i dag, fordi I brænder os af igen og igen uden nogen kommunikation omkring det. Hvad er al vores spildte tid værd for jer? Venligst kom med et udspil til en kompensation. Der kompenseres ikke.

FEJL & MANGLER

VED OVERTAGELSE 4. NOVEMBER 2015 // 224 FEJL
AJOURFØRT 29. OKTOBER 2016

MANGELLISTE BOLIG 10

(SORT FARVE INDIKERER AT MANGLEN IKKE ER UDBEDRET)
(BLÅ FARVE INDIKERER FÆRDIGBEHANDLET)

(GRØN FARVE ER DE PUNKTER VI HAR UDSKUDT TIL 1-ÅRS-GENNEMGANGEN)

Ang. refusionen:

 • Stødtrin på trappe op til 1. sal skal skiftes til massivt træ. – FRAFALDET
 • Badeværelse grundplan &  2. sal har ikke gulvvarme ført på hele badeværelset – FRAFALDET
 • Der mangler plantebed i carport – FRAFALDET
 • Der mangler to elstik i køkkenet – FRAFALDET
 • Der mangler telefon/ethernetstik og elstik i entre-skabet (dokumentation er sendt til Carsten Nielsen) – FRAFALDET
 • Forsinkelse af terrasse – FRAFALDET
 • Tilbud for birketræsfiner & Quooker-fase for lave – FRAFALDET
 • Etablering af glasværn mod vigen

Fejl og mangler pr. 19. august 2016:

 • Vandskade fra loft i walkin-closet på 2. sal – skaden er sket i slutningen af juni. NCC (Rene) har tilset det, og vi afventer en plan. Der er kun kommet vand én gang og sat en tætningsliste i skuret på taget. 
 • Franske altandøre 1. og 2. sal tager vand ind
 • Brusere hyler, når vi tænder for vandet. Børma undersøger (28. maj). Vi afventer stadig…
 • Dør til skur i carport binder
 • Det er en skrue som går op gennem trappetrin, øverste trin op mod 2. sal, højre side 
 • Dårlig funktionalitet i Unoform skab på toilet i grundplan –  kan det blive til skuffer i stedet? Gorm har på mail 3. juli lovet skuffer leveres ultimo august.
 • Unoform-magneter løsner sig generelt på alle Unoform-elementer, trods at de er gennemgået.
 • 4 døre udskiftes med massive
 • 2 døre repareres i hjørnerne.
 • Terrassedør i grundplan binder ved lukning – Rene siger den skal justeres.
 • Udendørs vandudtag på tagterrasse er i stykker og skal repareres nu.
 • Vi mangler beplantning i plantekasser mod vig.
 • Ovenlysvindue i carport skal udskiftes.
 • Terrasse i grundplan mangler udskiftning af brædder.
 • Brædder på vægge på tagterrasse og på plantekassen i grundplan revner på samme måde som gulvbrædder.
 • Dør til skur i carport er skæv
 • Fuger er revnet foran terrassedør grundplan.
 • Mangler fase i elskab pga. transientbeskyttelse, som optager en hel fase.
 • stribe på beton (facade)
 • tørretumbler tilsluttes afløb
 • zense-home virker ikke alle steder – lys tændes med forsinkelse.

1:Malerrep på lem (badeværelse)
2:Badeværelse gøres rent også i fuger (badeværelse)
3:Slutblik justeres på alle døre

4:Tagterrasse – ikke tilfreds med løsning i depotrum for stor åbning imellem gulv og dør.
5:De 2 lysninger renses samt vægge vaskes ned. (males) – startet 30. nov.

6:Entré – Mangler softluk på skydedør.
7:Hak/ridser i hoveddør udbedres. Hoveddør er 1. juni blevet skiftet til en ny dør med 3 ridser….
8:Udendørs, kant renses så pladen går helt ind til fliser
9:Greb fastgøres hul skal lukkes på ydersiden (dør ind til skur)

10:Udendørs – låg på måler skiftes
11:6 stk fliser med pletter skiftes udendørs – vi har droppet denne.
12:Hoveddør – Dør justeres
13:Teknikskab – skal måler sidde så løst?

14:Repos (entre) – Bedre finish og sidder helt løst.
15:2 trappe trin mod køkken har ikke gulvvarme – AFVIST
16:Dør ud til terrasse er ikke kontrollet. Gennemgang spærret.
17:Alle skinner skal rejfes
18:Gulv stue skal gennemgåes for hakker.
19:Betonvæg – mærker afrenses.

20:Hele køkken rengøres / skabe og skuffer
21:Trappeopgange – Vanger skal rep.
22:Trappe-Bolte kan ikke justeres, de er skæve. Forsøgt udbedret. WOODSTEP vil forbi for 4. gang. og nu 5. gang mandag d. 30. maj. 4 bolte er rettet – 1 kan ikke rettes.
23:Møtrikker mangler i flere brædder på trappen op til 2.sal.
24:Snavs i fuger skal fjernes og males ved trappe


25:Gulv giver sig i stue – højre side mod vigen & ved trappen og i depot-rum
26:Stue løbere ved loft udbedres.
27:Fuge ved trappe – Stue – skal udbedres.
28:Bedre finish på fodpaneller generelt
29:Gulv i køkken gennemgåes for hakker. Ét hak er udbedret.
30:Bedre finish i køkken – fuger – fodpanler med mere.

31:Fejeliste fastgøres på franskealtaner.
32:Skabe i gang rengøres.
34:Unoform – Hak på hjørne i skuffe 2. sal – Bestilt men ikke leveret.
35:Franske altandøre fals renses.
36:Hak i fodpanel udbedres køkken.

37:Maling fjernes fra alle dørhåndtag.
38:Unoform – hylde mangler i gæstebadeværelse. (Bestilt men ikke leveret)

39:Skabe rengøres
40:Terrasse opgang. Ikke tilfredse med 3 trin som ligner fejl. Nye

brædder skal bestilles.
40:2 lysninger renses samt væg rengøres og eventuelt males. i gang 30. nov.
41:Stikkontakt er muret op men mangler sidste finish (maler)
42:Servicelem mangler.
43:Sorte mærker fjernes i vaske

44:Glas eller stål på franske døre? afvist af NCC
45:Spartle hakker samt male hele væggen – (repos 2. sal og stue)
46:Nyt vindue soveværelset.
 (Uge 48)
47:Køkken – Ikke tilfreds med skørt på indskudt dække, grundet

pilhøjde. Det er skævt – se bolig 12 for korrekt løsning.
48:Fugning mangler i gæstebadeværelse.
49:Tastatur til Genvex system sidder skævt.
50:Unoform beskæring udbedret i bryggers.
51:Terrasse for stor forskel på fugebredte – brædder skal rettes op.
52:Gæstebadeværelse – niche gennemgåes.
53:Unoform – Vask ikke sat pænt i bordplade. (ny vask bestilt men ikke leveret)

54:Bedre finish omkring Zensehome kontakter generelt.
55:Facade Bolte i metalplade 1. sal skal isættes korrekt. Skrue drejer
rundt og metalplade klapre mod facade.
56:Varm vand 2. sal langt tid – 45 sek – 1 minut. (NCC har skrevet at der kommer cirkulationspumpe medio januar 2016 – installeret 9. februar.
57:Niche badeværelse /udskiftning af fliser.
58:Opbevaringsrum terrasse skal males. Der er skrevet mål fra
håndværkere osv på væggen. Vi er lovet at det males til foråret. Er igangsat men ikke færdiggjort 27. maj.

59:1. sal & 2. sal franske altan døre tager vand ind. Velfac konstaterede byggefejl – døre sat skævt i & ikke fuget udefra !!! (NCC er orienteret af flere omgange, første gang 7. nov & 19. nov)
60:Det automatiske vindue’s motor er ikke lavet færdig, ledning er fræset men ikke muret ind i væg – SKAL LAVES INDEN 24. nov.
61:Gæstebadeværelse – Grundplan, luftbobler i bordplade.
62:Armaturer badeværelser sidder løst – ikke fuget.
63:Gelænder skal eftergåes – højde varierer – særligt op til tagterrasse er det for højt. – VI HAR DROPPET DENNE

64:Generelle “tyggegummifuger” skal laves pænere.
65:Maling er løbet flere steder. Generelt er der brugt en sart maling.
67:Skraldespande i køkken mangler – leveret 3 spande, bittesmå.
68:Spejl i klædeskab.
69:Køkkenbordplader beskadiget og skåret forkert.

70:Køkken er skævt monteret. (nye bordplader bestilt men ikke leveret)
71:Hul til kogeplade forkert skåret.
72:I forbindelse med ny montering, isættes 2 stk ZenseHome
stikkontakter over bordplade i øen højre side
73:Ny vask
74:Vinkøleskab udskiftes, det passer ikke til køkkenet. (bestilt og leveret og monteret)
75:Mangler manual til rensning af korian
76:Quooker repareres, den varmer ikke vand
77:Fuge ved ringeklokke er beskadiget.

78:Dør binder i skuret.
79:Vand i skuret! Skulle blive udbedret med overdækning i Carporten.
80:Køkken – emhætte display er løst og knap virker ikke altid til udsug. Ønskes udskiftet.
81:Kæmpe tegnestreg i entre ved skab på endevæg.
82:Alle skabe skal justeres så magneter binder
83:Trappetrin har store mærker midterste trin mod 1. sal.
84:Toiletbræt på gæsteværelse beskadiget (Hak)
85:Der er ridser på skydedørene i entreen.
86:Emhætte i køkken er for lille – den er mindre end kogepladen, og
opfanger trods god styrke ikke nok mados. – udsat da det krævede stor ombygning.
87:Panelsamling i køkken ved udgang til terrasse er for rustik.
88:Kanten inde fra badet ud til gulvet på 2. sal er ikke færdiglavet.
89:Gråligt slid på vægge i køkken (under overskabene) samt på begge badeværelser, hvor vandhane og vask er monteret. Skal males
90: udskiftning af liste ved fransk altan pga. vandindtrængning

91: gulv på 2. sals repos gynger og gulv i stuen ved trappen.
92: vinduer vaskes på inder- og yderside
93: glasplade i stuen – balkon er vendt forkert + flig er slået af glasset.
94: skimmel på bagside af terrassedør (øverst)
95: termostat i entre skal flyttes – kold luft giver forkert indikationer og Genvex skal flyttes væk ligeledes
96: trappeopgangen til terrassen skulle være beklædt med birketræskrydsfiner. (det er den ikke – tryk hér) – tilbudt 3250 kr. ifølge refusion.
97:Fuge ved trin ud mod vig i køkken skal laves om.
98:Børma armatur drypper
99:Køleskab mangler udluft rist
100: hakker og ridser i hoveddør udbedres
101:Lyskilder i køkken skal være de samme / lys i underskab i køkken er ikke de samme. Giver forkert lys.
102: carport: brædder gaber og skal udskiftes
103: carport: beton er beskidt
104: entre: manglende fuge i gulv
105: entre:teknikskab mangler fliser i bund
106: bryggers: Loft males om
107: bryggers: Bordplade – hak i hjørnet skjult med fuge – aftale d. 13. jan – bordplade klar 17. feb.
108: bryggers: Hak i skabslåge
109: Bund i skab fjernes og mures med fliser – VI HAR DROPPET DENNE
110: repos sidder løst gulv ujævnt og gynger, knager, virker billigt
111: badeværelse grundplan: bruseniche ej godkendt
112: badeværelse grundplan: skinne rejfes
113: badeværelse grundplan: toiletvæg har pletter fra murer
114: bordplade har sorte ætsninger
115: Lys i skuret kan ikke slukkes
116: Lys på 2. sal kan ikke slukke og trappeopgangen op til 2. sal.
117: støv/elektronisk lugt på 2. sals badeværelse – venter til 1års-gennemgang.
119: vandhaner løber og sprutter når de er slukkede.

Nye mangler efter udbedring marts 2016:
Udskiftning af gavl (unoform – har været i stykker hele tiden og var på listen)
Udskiftning af sidestykke (unoform – ødelagt ved nedtagning)
Justering af vinkøleskab, da skufferne åbner.
Bordplade vipper.
Malerrep fra Siemens, som lavede to hakker da de skulle ombytte tørretumbler.
Maling på væggen hvor køleskabet er.
Maling på væggen op til 3. sal.
Unoformskabe som lukkes med magneter skal have udskiftet magneten/skubbepinden til en større.
Quooker har mistet vandtryk.
Gulv på repos 2. sal og ind til værelset mod vej gynger stadig trods udskiftning. – udskydes til 1-års-gennemgang
Paneler på værelset mod vej er ikke blevet rykket ned til gulvet, som gulvrapporten sagde det skulle. – udskydes til 1-års-gennemgangen
Der er en masse mindre og større hakker i gulvet i grundplan fra montage af køkkenø og køleskab. – udskydes til 1-års-gennemgangen

Panelet i køkkenet gaber og der er for meget mellemrum ned til gulvet. – udskydes til 1-års-gennemgangen
4140 Liste skal ned til gulv
1. – se billede – 28 – 37 4128 Rep. af stor klat på væg
3365 Væg under trappe ikke færdig gjort. Skal pudses med gipspuds.
3362 Vandskade på bundtykke, dør skal fuges udvendigt – se billede 17 – 18
2613 Der fuges under trappeløb ml. 1 og 2 sal mod repos
2605 Fejeliste fastgøres
1790 Udskæring ikke i orden – inde i køkkenskab
864 Sand efter vange har ligget ud skal fjernes
846 Når der er fuget under terrassedøren, skal der ligges en fuge mellem bundstykke og Trægulv.
845 Der er ikke fuget under terrassedør. Skal fuges nu.
844 Der er ikke fuget under dør, hvorfor gulv skal demonteres.
838 Fuge og underside dæk, ikke ok.
382 Bedre finish i hjørnet.
Da køber har købt ekstra faser til el- tavlen, kan den ikke længere at betragte som en standard El- tavle, hvorfor den tekst/ note på el-tavlen skal ændres.
Spændingen er for høj i vores bolig. Afventer NCC. Er blevet lovet at det fikses med en dims/filter/installation.
8 Fuger og finish i hele ikke løst ordentligt.
Borehuller i underside af køkkenplade ved emhætte pga. udskiftning af emhætte. Skal fikses med lister.
Krydderihylde skal genetableres efter udskiftning af emhætte.
Hul skal mures under panelet til skyl på badeværelset i grundplan (ca 1 cm. hul under panelet) – udskydes til 1. års gennemgangen.
PIR-sensor i skur virker ikke (er allerede udskiftet 2 gange og en alm. afbryder er midlertidigt sat op)
Bagside på køkken sidder løst, og rykker sig 20 cm. når man tager noget ud af stikkene.
Rustpletter på “kuldebræt” hvor der er dobbelt højde.
Fugerne er revnet i trappetårnet – trappetårnet skal gennemgås for skruer, der er på vej ud gennem væggen, div. sætningsskader. 
Luftbobler i bordplade på badeværelse 2. sal
Vægge på badeværelser er bulede og har dårlig finish.
Begyndende revner i betonfacade mod vig.

ZenseHome PC-boks…

Brændte af igen.
Zensehome kom hurtigt forbi med en ny, samme aften.

Bonava/NCC vil ikke betale for en ny PC-boks før ansvaret er placeret. Så derfor står vi igen i en situation hvor vi bliver fanget i hvem der egentlig har ansvaret.

Som tidligere beskrevet i et indlæg mener Zensehome at ledningerne i huset er trukket forkert og derfor går noget galt og NCC/Bonava siger intet…

Zensehome OPDATERING

Vi afventer stadig og kan ikke slukke og tænde vores lys fra 2. sal og op + vi har kontakter som tænder og slukker.

 

Zensehome OPDATERING

I det tidligere indlæg vedr. Zensehome kunne man læse en ikke særlig flatterende anmeldelse af produktet.

Nu viser det sig, selvfølgelig, at Zensehome fungerer ganske fint hvis altså Bonava/NCC havde lagt ledningsførelsen korrekt i vores hus.
Vi har via lidt veje fået fat i en tegning over ledningsførelsen, som gør kommunikation med Zensehome’s PC-boks umulig.
Zensehome har sevfølgelig instueret Bonava/NCC om at lade ledningsførelsen korrekt men af én eller anden årsag har Bonava / NCC valgt en anden løsning, som gør at vi ikke kan benytte systemet fuldt ud.

Vi sender pt. en stor tak igen til Bonava / NCC (indsæt selv sarkasme hér)

img_2271

Før stormen…

NCC / Bonava var ret pressede da vi begyndte at ophænge bannere i Havnevigen, fordi det udstillede deres komplette sammenbrud. De har ikke kunne bygge de boliger de lovede. De har ikke kunne overholde deadlines eller materialer som er beskrevet i købsmaterialet.

Siden hér forklarer tydeligt nedsmeltningen.

Denne side skabte så meget opmærksomhed at Børsen skrev 3 artikler om NCC manglende evner. Hertil svarede NCC at de ville stramme op og sørge for at der ville ske noget…

Men der sker intet….

Og vi venter stadig.

Børsen

Zensehome

(HUSK DER ER KOMMET EN OPDATERING AF DENNE ANMELDELSE)

Vores rækkehus er Svanemærket med den mærkning følger der et smart el system nemlig Zensehome hvor du kan spare op til 25% på din samlede elregning og giver et rigtig godt overblik over forbrug i hele huset med Zensehome. Helt klart! Det skal vi da have! Vi får fortalt at systemet har en app, som man kan bruge i huset. Her kan man slukke og tænde for lyset og se strømforbruget.

Problemet er bare…. at det ikke virker.

Vi har ZenseHome i hele huset, en løsning som Bonava / NCC Bolig gav os i tilvalg, hvilket har vist sig at være en rigtig dårlig idé.

Selve kontakterne virker flotte og gennemførte ved første øjekast. De har en lille rød LED pære i som giver et ret fedt indtryk.

Når man kommer hen til kontakten virker den blød. Hvilket skyldes at monteringen af denne kontakt ikke er den samme hårdeplast som fx. fuga / LK. Dette bløde plast gør at kontakter stikker ud af væggen og når man trykker på dem bevæger dig sig.

Vi har droppet at få det udbedret fordi det kræver at man fræser nye huller i væggen og vi vil ikke have mere støv i vores hus!

Alle kontakter/udtag har en lille computer i sig, hvor data fra PCBOX’en bliver sendt fra. PCBOX’en er en sort lille sag som man smider ude i teknikskabet. Det er hjernen i systemet og det ultravigtigt at den har kontakt til nettet, så du kan tilgå den og programmere den.

Du kan tilgå den via USB stik eller via nettet men det kræver at du har sat den rigtigt op først. Det kræver en tekniker eller at man har en PC (hvilket vi ikke har) Tanken bag er fin men funktionaliteten er en by i Rusland.

App’en er så dårligt programmeret at man sagtens kan komme til at slukke for køleskab eller emhætte hvis man uheldigt for trykket forkert. App’en er langsom er designet er ikke pænt.

Vi kan ikke benytte kontakterne på 2. sal. Fordi at kontakterne ikke “kan nå” signalmæssigt PCBOXEN. Vi har måtte få filtre fra Zensehome fordi de mener at der for meget “støj” i vores hus, selvom huset har installeret filtre i teknikskabets eltavle. De har ikke kunne dokumenterer støj men mente at Playstation og TV var årsag, selvom det ikke var tændt.

Når vi tænder lyset i trappeopgangene, så tænder lyset ikke med det samme som man er vant til, de tænder efter lidt tid og de 2 lamper vi har i trappeopgangen, tænder ikke sammen men hver for sig. Det ser bare forkert ud. Forklaringen er at kontakten sender signalet til PCBOX’en som så sender retur til kontakten at den kan sende el igennem. Dette tager tid og fordi ledningsførelsen i vores hus er lavet “sært” så går der tid.

PCBOXEN er brændt sammen 2 gange i vores bolig. Zensehome kan ikke forklare hvorfor. Jeg tænker mit og har derfor bedt om en back’up, da erfaringen fortæller mig at det nok er en meget god idé.
Zensehome ville forære mig en fordi vi har været lidt presset i vores situation med systemet men Zensehome har ikke leveret en ny dags dato

PCBOXEN mister forbindelsen til internettet, så den bare bliver en sort box uden funktionalitet. App’en kan ikke tilgå den. Hvilket gør det umuligt at slukke lyset via app’en, så derfor skal man trippe 3 etager igennem for at slukke lyset, rundt om i huset.

Vi har ofte gæster i vores hus som er imponeret over kontakterne, de trykker på dem og pludselig er en “ude af huset” funktion sat til, hvilket betyder at systemet slukker og tænder forskellige ting. Lys i carport, køleskab slåes fra osv. Det er uhensigtsmæssigt og programmeres om hvis man kan tilgå PCBOX’en….. Hvilket vi jo ikke kan.

Supporten er fin men løsningerne er ikke til at finde. Zensehome har været forbi 6 gange med deres PC og måleudstyr men intet er blevet bedre. Vi havde 1 måned med ro, primært fordi vi ikke var i huset grundet ombygning men systemet virker altså ikke optimalt.

Vi har udskiftet, der hvor vi kan, alle lyskilder til Philips Hue for at kunne få funktionaliteten at kunne styre lyset.

Philips Hue virker bedre end Zense Home og kan anbefales.

Vi venter stadig… På NCC / BONAVA

Refusionsopgørelsen venter vi stadig på. NCC har fremsendt fejlagtige opgørelser til beboerne, som indeholder forkerte oplysninger og beløb. Vi har sendt kommentarer retur men hører intet her godt 7 måneder efter indflytning.

Vi har konstateret lidt fugt/vand i loftet i vores walkincloset på 2. sal.
Det skyldes højstsansynlig vores trappetårn som ikke var opført helt korrekt ved montage, dette var skyld i den 1. vandskade i trappetårn. Vi afventer NCC igen.

Vi har besluttet at gemme de sidste 10 store fejl og mangler til 1. års gennemgang, altså om små 5 måneder. Vi ønsker ikke flere besøg af håndværkere.

God sommer!