Genhusning februar 2016

Onsdag d. 24. februar 2016 er vi blevet genhuset fra boligen, har en aftale med NCC om at de skal udbedre alle de sidste mangler inden for 8-10 dage, mens vi er fraflyttet.
Størstedelen af trægulvet skal skiftes, det indskudte dække skal ændres og en bruseniche skal rives ned. Yderligere skal resten af manglerne udbedres, dog med undtagelse af:
 1. Rids på skabsside i bryggers kan ikke loves færdig.
 2. Zensehome gennemgang og fejlfinding skal finde sted, når vi er retur.
 3. Rensning af facade og maling af depotrum udføres samlet for alle husene.
 4. Ang. manglede gulvvarme nogle steder på badeværelsesgulve: NCC Bolig ønsker forholdet nærmere undersøgt før end punktet eventuelt afgøres ved en syn- og skønsforretning.
 5. div andre punkter

Overtrædelse af aftale

Arbejdet startede fornuftigt torsdag eftermiddag og hele fredag med, hvor gulve og paneler blev fjernet, og klinkerne på badeværelset revet ned.

Vi har fået update på at vi regner med at kunne flytte hjem 5. marts, og at NCC havde vores bolig som høj prioritet, og gjorde alt for at komme i mål nu.

Trods aftale om at NCC skulle forsøge at skaffe håndværkere til weekenden blev der ikke arbejdet i weekenden og to dage er spildt.

Vi har fået af vide, at det nye gulv kommer mandag over middag, og at det umiddelbart derefter skal monteres. Men gulvet er endnu ikke nivelleret. Kim Sildorf konstatede søndag d. 28. februar at det er helt skævt og ujævn. Det kunne sagtens have været nået, og planen er dermed skredet.

Vi oplever i direkte modstrid med vores aftale at:

 • Køkkenet er ikke afdækket som lovet og er fuldstændig støvet til. (se billede 7)
 • Det trægulv og de klinker, der ikke skal udskiftes havde vi en aftale om, skulle behandles med respekt, men vi oplever at de indvendige døre står direkte på trægulvet og læner op af unoform-skabene på 2. sal mod vejen. Michael har i dag erfaret at der er kommet flere hakker i gulvet i værelset mod vejen, hvor alle dørkarme også ligger. (se billede 1-4)
 • Alle klinker skulle dækkes af, men det er de ikke blevet. Der er byggeaffald og søm, der ligger direkte på klinkerne. (se billede 6)
 • Trappetrin i begge trappeopgange er ikke afdækket, og der ligger sten og skidt, da håndværkere går op og ned med sko på. Her er der også kommet hakker. (se billede 5)
 • Hakker og pletter på vægge alle steder, og derfor forventer vi at større dele af huset skal genmales. I grundplan ønsker vi en maling med højere glans. I trappeopgangene, hvor der er hvidt, ønsker vi også maling med glans, evt. glans 9 eller 10.
 • Badeværelset på 2. sal er ikke blevet tømt, og bliver brugt til opbevaring af vores dyner, ligesom håndklæder, elektronik mv stadig er der. Døren skulle tapes til, men vi kan konstatere at dør og dørkarm er fjernet og hullet ind til badeværelset er ikke afdækket med støvvæg. Alt skal derfor renses for støv.
1 2 3 4 5 6 7 8